ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice)
ชื่ออาจารย์ : ชฎารัตน์ สำนักนิตย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2565,13:28  อ่าน 248 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Best Practice Obec Content Center เกมวางบัตรภาพพืชดอกบอกให้รู้ พร้อมใบกิจกรรมหนูทำได้ วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 4 ปีการศึกษา 2565
ชื่ออาจารย์ : นายศิริวัฒน์ สุนทรงามทวีเลิศ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 2565,15:34  อ่าน 1480 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice หนังสือเล่มเล็กนิทานสองภาษา (ไทย-อังกฤษ)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจริยา เกื้อประโคน
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 2565,15:22  อ่าน 174 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ใบกิจกรรมที่ 3 เรื่อง การศึกษาพืชดอก พร้อมบัตรภาพพืชดอก
ชื่ออาจารย์ : นายศิริวัฒน์ สุนทรงามทวีเลิศ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 2565,14:15  อ่าน 214 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (ฺBest practice) การพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องจำนวนเต็ม โดยใช้สื่อการสอน CIA สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นายวงศธร ปั่นสันเทียะ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2565,15:06  อ่าน 213 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนหน้าเดียว หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต เรื่อง ศึกษากลุ่มพืชดอก
ชื่ออาจารย์ : นายศิริวัฒน์ สุนทรงามทวีเลิศ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2565,14:32  อ่าน 157 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) เกมสัตว์มหัศจรรย์และกลุ่มที่อยู่ วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 4
ชื่ออาจารย์ : นายศิริวัฒน์ สุนทรงามทวีเลิศ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2565,13:44  อ่าน 203 ครั้ง
รายละเอียด..