สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียนบ้านตรมไพร อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์