คณะผู้บริหาร

นายเอกชัย บุญพอก
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุรทัย
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา