วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ปรัชญา
            (ปฺญญา  นรนํ รตนํ)  ปัญญาเป็นรัตนของนรชนคำขวัญ
         "เน้นความรู้ สู่การทำงาน  ประสานคุณธรรม นำสังคมสงบสุข"