ภาพกิจกรรม
กิจกรรม "สืบสานประเพณีลอยกระทง"
         วันที่ 30 ตุลาคม 2563 โรงเรียนบ้านตรมไพร จัดกิจกรรม "สืบสานประเพณีลอยกระทง"  เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ประเพณีอันดีงามของไทย โดยมีการจัดแข่งขันวาดภาพ-ระบายสี และประกวดประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ จากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะครูและนักเรียนในการดำเนินงานเป็นอย่างดี

โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 2563,13:29   อ่าน 303 ครั้ง