ภาพกิจกรรม
ครงการ “ปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดิน และน้ำ”
วันที่ 28 ตุลาคม 2563 ตัวแทนคณะครู นักเรียน  โรงเรียนบ้านตรมไพร เข้าร่วมโครงการ 
“ปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดิน และน้ำ” ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลตรมไพร  ณ ห้วยลำพอก บ้านตรมไพร อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
 
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 2563,13:10   อ่าน 313 ครั้ง